karo parke

 

 

 

 

 

 

karo parke8

 

 

 

 

 

 

karo parke sistre cila

 

 

 

 

 

 

karo parke7

karo parke4

                                                      
    SİSTRENİN YAPILIŞI
?    Sistre cila işlemi kaliteli ustalarca sistre makina ları ile yapılır. ön kısımda zımpara  takılan bölüm
?    üst kısmında ise  Toz toplayıcı   torba bulunur.
     Kullanılan zımpara lar bu uygulamaların sırası ile nasıl  olduğuna bakalım
?  Yüzeyin en geniş en ve boy ölçüsü alınarak hesaplanır. Tamirat bölgeleri ayrıca fiyatlandırılır
?  Tüm parke yüzeyi 36 lık parke zımparası kullanılarak makine ile bir kat zımparalanır
?   Tüm parke yüzeyi 60 lik parke zımparası kullanılarak makine ile ikinci kat olarak zımparalanır. 
?   İkinci zımparanın tozuna yapıştırıcı girilerek macun haline getirilir ve parke aralıkları varsa  
     çatlakları ve boşlukları    doldurulur  
?   Tüm parke yüzeyi 120 lik parke zımparası kullanılarak makine ile üçüncü kat olarak zımparalanır
?  Süpürgeliklerin makine giremeyen 5cm’lik bölümü spiral ile.zımparalanır
?  Tüm tozlar alındıktan sonra dolgu verniği uygulaması yapılır.
?   Eğer parkeye boya isteniyorsa, bu aşamada  boya yapılır.          
?   Boya, markası ve kalitesine bağlı olarak iki ya da üç kat yapılacaktır
?   Yüzey ince zımpara ile zımparalanır ve tozlar temizlenir.Birinci kat cila vurulur.
? İkinci kat cila vurulur ve işlem tamamlanır
? Yukarıda belirtiğimiz uygulamalar standart bir uygulamadır ve seçilen cilaya göre değişiklik gösterir